Öltöny és Divatház
Divatblog

Játékunk szabályzata

Legyél te a szerencsés nyertes!

Don Fetibo Nyereményjáték szabályzata 
A játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. 

A játékban szereplő szemények: 
A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltő, cselekvőképes természetes személy, aki a jelen szabályzatban foglalt valamennyi  feltételnek maradéktalanul megfelel és akivel szemben nem áll fenn a játékból történő kizárás bármely feltétele. 

A játékban nem vehetnek részt az alábbi  személyek: 
A promóciót szervező vállalat tulajdonosai, munkavállalói és közeli hozzátartozói.

A játék leírása:
A szervező egy 49.900 Ft értékű öltönyt sorsol ki azok között, akik a meghatározott feladatokat maradéktalanul teljesítik. 
 
Az öltöny megnyeréséhez szükséges feltételek:

  • A játékban való részvételhez mindössze annyit kell tenned, hogy írd a Facebookon található "Játssz velünk" behegyzés alá: Don Fetibo.

A játék időtartama: 
A játék 2020.10.14-2020.11.14 között zajlik. A sorsolást 2020.11.15-én tartjuk.

Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek:
A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. A Játékban azok vehetnek részt, akik a megjelölt kérdésre valós azonosító adatokat tartalmazó Facebook profiljukkal belépve helyes választ adnak.

Nyeremény:
A játékon résztvevők az adott feltételek teljesítésével egy 49.900 Ft értékű öltönyt nyerhetnek. A posztban lévő kép csak illusztráció, a nyeremény egy 49.900 Ft értékű öltöny, amely a sorsolást követően közös megegyezés alapján pontosítandó.

Sorsolás: 
A sorsolás 2020.11.15-én zajlik.

Az öltöny sorsolása egy a véletlenszerűség elvének megfelelő sorsoló program által lesz kisorsolva.

A sorsolás alkalmával szükség esetén 1-1 fő pótnyertest sorsolunk ki. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy visszautasítja, vagy az értesítésre nem reagál 1 napon belül, a nyereményre a pótnyertesválik jogosulttá. 

Nyertes értesítése: 
A nyerteseket a Szervező a játékhoz használt Facebook profilra küldött üzenetben a sorsolást követően értesíti. A Szervező a nyertes nevét a Don Fetibo Facebook oldalán a sorsolás napján teszi közzé. Ezért fontos, hogy a résztvevők a nyeremény sorolása napján figyeljék az Facebook üzeneteiket.

A Nyeremény átvétele: 
A nyertes a nyereményét a Don Fetibo Öltöny- és Divatházban veheti át a sorsolást követően 10 napig. Amennyiben ez nem lehetséges egyeztetést követően postai úton is átvehető a nyeremény.

Felelősség:
A játékra történő jelentkezések hiányosságáért, az ezekből adódó értesítési késedelmekért a Szervező nem vállal felelősséget. 

Adatkezelés és adatvédelem: 
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Adatait harmadik fél részére nem továbbítjuk, kizárólag a  nyertesek azonosítására, a nyereményjáték részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk. 

Egyéb rendelkezések: 
•    A Szervező fenntaertja a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
•     A nyereményjáték semmilyen formában támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.